En dansk sport?

Der har gennem tiden været mange diskussioner om, hvorvidt håndboldspillet er opfundet i Danmark eller ej. Men pendulet svinger som regel til fordel for danskeren Holger Nielsen, som var oberstløjtnant og arbejdede som lærer.

Tyskerne gør også nogle gange krav på at være dem, der har opfundet håndbolden, men uanset hvad, så er sporten i dag udbredt i hele det nordeuropæiske område, som er blevet kerneområdet for denne fantastiske sport. At den så også har bredt sig til hele Europa og resten af verden ændrer ikke ved, at handbold er en sport, som vi især kan lide at dyrke heroppe i de nordlige egne.

Første regler var på dansk

Uanset hvem, der opfandt håndboldspillet, er det ganske vist, at det var ovennævnte Holger Nielsen, der for første gang nedfældede regler for det nye spil med den harpiksindsmurte læderbold. Det skete i 1906, og dermed var den officielle fødselsattest for håndboldspillet udstedt.

I det hele taget var Holger Nielsen en markant personlighed. Sidenhen opfandt han for eksempel en metode til at give kunstigt åndedræt – den såkaldte Holger Nielsen-metode fra 1932. Forud for dette og for håndbolden havde han vundet mesterskaber i fægtning, og selve håndboldspillet introducerede han for første gang i 1898, hvor han anbefalede spillet til skolebrug.

Håndboldspillet som sådan havde dog set dagens lys før dette. I 1897 blev det spillet i Nyborg under læreren Rasmus Nicolaj Ernst, og da han senere flyttede til Nordsjælland, hvor Holger Nielsen boede, var der basis for at udvikle spillet yderligere.

Rasmus Nicolaj Ernst blev lærer på en af skolerne i Helsingør, og det blev derved, at den blomstrende tradition for stærkt håndboldspil blev grundlagt i den nordsjællandske havneby. Helt op til vore dage har Helsingør præsteret flotte resultater på håndboldbanerne, og mon ikke det også vil vedblive at være på denne måde?